مجمع پارلمانی پیمان ناتو به همراه مجلس ارمنستان سمیناری تحت عنوان

"ادوارد نعلبندیان" وزیر امور خارجه ارمنستان مرزهای بسته در قرن بیست و یکم را بسیار شرم آور است

ترکیب گروه میسنک سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل و فصل بحران قره باغ بسیار مناسب می باشد

ترکیب گروه میسنک سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل و فصل بحران قره باغ بسیار مناسب می باشد...
ادامه

"باکو ساهاکیان" در مراسم معرفی "لئون مناستاکانیان"وزیر جدید دفاع قره باغ به فرماندهی ارتش این کشور شرکت کرده است

"باکو ساهاکیان" در مراسم معرفی "لئون مناستاکانیان"وزیر جدید دفاع قره باغ به فرماندهی ارتش این کشور شرکت کرده است ...
ادامه

مصاحبه وزیر امور خارجه قره باغ با خبرنگار "آرمن پرس""

آقای "کارن میرزویان" وزیر امور خارجه جمهوری قره باغ ضمن یک مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگار خبرگزاری "آرمن پرس" ...
ادامه
دسترسی به آرشیو
first first مرداد, 2015 first first
یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج‌ شنبه جمعه شنبه
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31